Edities
Könemann, ISBN 3-8331-1553-X, 2005
Könemann, ISBN 3-8290-5040-2, 2000