Edities
De Arbeiderspers, ISBN 978-90-6305-525-7, 2009
De Arbeiderspers, ISBN 90-295-1614-3, 1998