Edities
Topnotch, ISBN 978-90-5937-379-2, 2014
Uitgeverij Bas Lubberhuizen, ISBN 978-90-5937-380-8, 2014